Ajut per als professionals tècnics i docents de les arts escèniques, visuals i la música

02/03/2021

Es pot sol·licitar a partir de les 9.00 hores del 3 de març fins a les 15.00 hores del 9 de març

Aquests ajuts són per a professionals, tècnics i docents de les arts escèniques, arts visuals i la música, per les activitats culturals suspeses o restringides per raó de la crisi sanitària de la COVID-19 a Catalunya. Per a la concessió d'aquests ajuts no es tindrà en compte l'ordre d'arribada de la sol·licitud sinó el nivell d'ingressos de la persona sol·licitant.

Beneficiaris dels ajuts

Professionals artistes, tècnics o docents del sector les arts escèniques, les arts visuals i la música, que compleixin aquests requisits:

  • Tenir divuit anys o més.
  • Estar empadronat i residir legalment en un municipi de Catalunya.
  • Haver exercit alguna activitat professional, per compte propi, en situació d'alta en el Règim especial de treballadors autònoms de la Seguretat Social (RETA), o per compte d'altri, en el Sistema Especial d'Artistes del Règim general de la Seguretat Social, en activitats artístiques, tècniques i docents del sector de les arts escèniques, les arts visuals i la música, o bé al Règim general de la Seguretat Social per les mateixes activitats, com a mínim un dia l'any 2020.
  • Haver obtingut uns ingressos durant l'any 2020 que no hagin superat l'import de 20.000 euros.
  • Acreditar les activitats o els serveis culturals suspesos per raó de la crisi sanitària a Catalunya (festivals, espectacles, concerts, xerrades, recitals, tallers, classes, cursos o altres) als quals s'havia compromès.
  • Complir les obligacions tributàries davant l'Estat i la Generalitat i les obligacions davant la Seguretat Social o bé disposar de la corresponent resolució de pròrroga, ajornament, moratòria o qualsevol altra condició especial dels seus deutes amb l'Estat, la Generalitat i la Seguretat Social. 

Quantia de l’ajut
Un únic pagament de 750 euros

Com es pot sol·licitar
Per internet: accés al tràmit

Amb la col·laboració de la