2a Edició FPO DUAL- Socorrista en instal·lacions aquàtiques i tècnic/a de natació

17/10/2023

S'obre període preinscripció fins a desembre 2023

Nova edició 2024 en marxa.

T'interessa!

Vols formar-te i treballar a la vegada amb un sou en una professió de futur?

La FPO DUAL és un nou format que combina formació professionalitzadora i treball a l'empresa amb un contracte de formació en alternança i un sou bàsic. Dóna resposta a dos objectius principals: facilitar a les persones en situació d'atur, sense qualificació o nivell formatiu bàsic i amb més dificultats d'accedir al mercat laboral, la millora de l’ocupabilitat mitjançant certificats de professionalitat i un contracte de treball. Per altra banda, proporcionar treballadors qualificats a les empreses amb dificultats per trobar-ne. El programa té tres blocs principals: la formació, la contractació i la orientació laboral.

Inici 8 de gener i fins desembre 2024. Horari a concretar, però preferentment serà de matins.

S’impartirà a les aules de l’edifici de Can Genís i a la pisicina municipal de Palafrugell.

La formació té una durada de 12 mesos i permet obtenir dues titulacions oficials i posterior inscripció al Ropec.

Va adreçat preferentment a persones joves de 16 a 29 anys i a persones majors de 29 anys pertanyents als col·lectius prioritaris que es defineixen a l’apartat de més informació.

Per més informació i inscripcions AQUÍ

 

Contacte Ipep: 972611820 (Carme)

Amb la col·laboració de la