Subvencions per inversions en activitats econòmiques 2022-2023

02/05/2023

Convocatòria oberta fins el 30 de setembre de 2023, per a projectes amb despesa d'inversió.

Subvencions per a activitats econòmiques

L'Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell ha publicat la convocatòria d'ajuts a inversions en activitats econòmiques pel període 2022-2023.

L'objectiu principal és reactivar i continuar incentivant l’augment de la competitivitat de les activitats econòmiques de Palafrugell i els projectes d’emprenedoria.

Capítols objecte de la subvenció

  • Capítol I.- Millora imatge exterior de les activitats econòmiques
  • Capítol II.- Millora dels establiments comercials i/o activitats econòmiques
  • Capítol III.- Foment de l’Emprenedoria
  • Capítol IV.- Millora d’estalvi energètic
  • Capítol V.- Foment de la innovació i la competitivitat
  • Capítol VI.- Cessió de negoci

Com a novetats d’enguany, en el capítol IV i amb caràcter específic, s’hi podran presentar les activitats econòmiques situades als polígons que hagin demanat la llicència d’obres o la comunicació prèvia per instal·lar plaques solars, des de l’1 de gener fins a 31 de desembre de 2022.

Per altra banda, per aquelles activitats econòmiques de nova obertura, destinades a negocis relacionats en l’àmbit cultural, la inversió  mínima podrà ser de 1.000 €.

Recomanacions abans de presentar les sol·licituds:

- Llegir detingudament les condicions específiques de la convocatòria i omplir correctament tots els formularis i documentació que cal adjuntar. 

- Comprovar que l'activitat econòmica està al corrent de les obligacions tributàries i de la seguretat social, així com de l'ajuntament

- Disposar de la corresponent llicència d'activitat o  la comunicació o declaració responsable i no tenir requeriments pendents de compliment. En cas que s’hagi produït canvis de titularitat de l’activitat serà necessari que a la data límit de presentació de les ofertes s’hagin fet el canvis de nom a efectes de la llicència municipal a favor del sol•licitant de la subvenció.

Més informació i tramitació aquí.

 

 

Amb la col·laboració de la