Balanç del Servei d'Ocupació de Palafrugell (SOMI) 2007-2012

29/01/2013
logo_SOMILes dades sobre l'ocupació a finals de 2012 reflecteixen la persistència de la difícil situació econòmica que estem vivint: manteniment de les demandes d’atenció vers l’escassa generació i diversificació de llocs de treball. Veure dades 2007-2012:

Q_somi_2007_2012

 Tendències:
  • El SOMI, servei de dinamització totalment consolidat i de referència a Palafrugell i rodalies en l’àmbit de l’ocupació i la formació pel treball: la majoria de persones que arriben coneixen el servei per la xarxa de contactes i en un percentatge d’un 57% les empreses que fan ús del servei són municipals però la resta són extramunicipals.
  • Menys empreses noves usuàries i menys ofertes gestionades des del servei versus més necessitat d’orientació per la formació i el treball. Inestabilitat en general.
  • La majoria d’empreses i ofertes de la borsa de treball corresponen al sector turístic, serveis i al públic (projectes ocupacionals subvencionats).
  • El gènere de les persones que arriben al servei és en un 8% superior el masculí al femení.
  • Tendència a l’arribada de persones més preparades: s’ha incrementat en un 19% l’índex del nivell d’estudis secundaris i superiors dels usuaris del servei ( 2012: 35%).
  • Les consultes cada vegada són més concretes i específiques creant la necessitat de realitzar una orientació més tècnica i especialitzada.
  • Més sensibilització cap a l’emprenedoria.
  • Més sensibilització cap a la formació en general.
  • Tendència a la disminució de subvencions versus la necessitat de dinamització.
Amb la col·laboració de la