Servei d'Emprenedoria agafa força al 2013

15/07/2013
img_mediambientDes del gener d’aquest any, un total de 105 persones han visitat el Servei d’Emprenedoria de l’IPEP per tal de buscar informació per tirar endavant els seus projecte. Aquesta xifra representa un increment del 50% respecte el mateix període de l’any anterior.
Dels 80 projectes iniciats, un 90% eren destinats a la creació d’un nou negoci, mentre que l’altre 10% eren empreses que buscaven assessorament en la consolidació del seu projecte empresarial.
Les xifres a final de juny mostren un total de 38 projectes (47,5%) que han continuat amb l’elaboració del pla de viabilitat i finalment un 12,5% han creat el seu negoci. Aproximadament un 42,5% abandonen el pla de viabilitat per diferents motius com, trobar feina, abandonament de la idea inicial, tenir pressa per l’obertura o d’altres motius personals. Els negocis creats ho han fet sobre la figura de l’autònom o la societat civil.
 La taula següent mostra els sectors en els que s’han centrat les noves obertures: 
img_empren_sectors

 

Perfil emprenedor:
La majoria de persones que venen al servei d’emprenedoria es troben en una franja d’edat d’entre els 25 i 54 anys (75%), tenen estudis primaris  (48,6%) i residents a Palafrugell. No es troben diferències en els percentatges corresponents a persones en situació d’atur o ocupades, ja que ambdues ronden el 48% i un petit percentatge del 4% correspon a estudiants o persones jubilades. Tampoc s’han trobat diferències entre homes i dones.
Cal destacar una relació directe entre el temps en situació d’atur i la iniciativa emprenedora, ja que la majoria d’aturats venen a fer ús del servei en els primers 6 mesos des de que es van quedar sense feina.
Per més informació o assessorar-vos sobre el vostre projecte, podeu consultar amb el Servei d’Emprenedoria: 972 61 18 20 o nruger@palafrugell.cat
Amb la col·laboració de la