Nou pla de desenvolupament econòmic amb les TIC

26/06/2012
El Govern de la Generalitat d’acord amb l’Agenda Digital Europea, ha elaborat el nou Pla Digital per tal de fomentar el creixement econòmic, la competitivitat empresarial i l'ocupació de qualitat a través de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació. Una de les accions és la creació del portal www.idigital.cat amb servei d’orientació i assessorament, notícies, entrevistes, casos d’èxit, jornades, recursos gratuïts, etc.  
Els beneficiaris d’aquest pla són tant les empreses i ciudadania,  destinataris finals de les polítiques d’impuls de la societat digital catalana del Govern de la Generalitat
El pla es marca com a objectiu posicionar Catalunya en el grup de les 10 euroregions capdavanteres en TIC l’any 2020 i convertir-la, així, en un referent tecnològic a nivell europeu.
Actualment, el Pla idigital compta amb 17 projectes tractors corresponents a quatre gran àmbits (clúster TIC, empresa, ciutadania i administració) que engloben més de 100 projectes o iniciatives particulars.
Entre les accions portades a terme, podem destacar:
  • Creació del nou portal idigital.cat, concebut com un espai funcional i dinàmic, pretén ser l’espai on adreçar-se per obtenir-ne informació. Aquest nou portal absorvirà els continguts i recursos de portals existents fins ara (com TIC.cat i pimestic.cat, que desapareixen com a tals) i n’aglutina d’altres que mantenen la seva pròpia personalitat com a projectes associats al Pla idigital, com ara actic.cat o punttic.cat.
  • Creació del Consell Assessor de les TIC, òrgan col·legiat assessor amb l’objectiu de coordinar les actuacions dels agents sectorials orientades a impulsar les TIC a Catalunya. Està obert a totes les entitats del sector que vulguin adherir-s’hi.
Accedeix als serveis amb  www.idigital.cat
Amb la col·laboració de la