Modificació de la normativa sobre els agents de viatges

10/12/2012
El Govern va aprovar el passat 20 de novembre la modificació sobre la reglamentació de les agències de viatges, que liberalitza la intermediació turística a Catalunya i afavoreix l’exercici d’aquesta activitat.
El nou decret adequa la definició d’agent de viatges, que podrà ser tant una persona física com jurídica i no estarà obligada a dedicar-se en exclusiva a l’activitat de mediació i/o organització de serveis turístics.Se suprimeix, a més, la classificació dels agents de viatges, que restringia la lliure prestació dels serveis, En conseqüència, qualsevol agent de viatges podrà elaborar i organitzar tota mena de serveis i viatges combinats, tant per vendre-ho a altres agents de viatges com de forma directa als usuaris o consumidors.
El text consolida la declaració responsable que s’ha de presentar davant l’Administració del Govern de la Generalitat i estableix el procediment d’inscripció de l’agent al Registre de Turisme de Catalunya per iniciar l’activitat. A més, modernitza el règim jurídic de la garantia que han de tenir els agents.
Al mateix temps, el text contribuirà a la dinamització turística del territori, ja que facilita als emprenedors l’accés a l’activitat d’intermediació turística i a la creació del producte turístic a partir de l’oferta i dels recursos turístics existents al país.
La informació sobre com iniciar-se com agent de viatges la trobareu a: www.gencat.cat/oge
Amb la col·laboració de la