Llei de suport a l’emprenedoria

04/06/2013
img_emprenedoriaEl passat 24 de maig es va aprovar l’avantprojecte de llei amb l’objectiu d’afavorir la cultura i iniciativa emprenedora, facilitant la creació d’empreses, establint suports fiscal i de finançament a les persones emprenedores. Aquestes mesures permetran també fomentar el creixement empresarial, la contractació laboral i la internacionalització de les empreses espanyoles. Algunes de les mesures a destacar són:
-     Creació de la figura de l’emprenedor de responsabilitat limitada, on els autònoms podran excloure la seva vivenda del pagament dels deutes empresarials (valor vivenda inferior a 300.000 €).
-     Creació de la Societat Limitada de Formació Successiva, on el capital inicial serà d’1 € i la resta es podrà anar aportant amb els 20% dels beneficis, fins a aconseguir el capital exigit per llei.
-     Creació del règim especial de criteri de caixa en l’IVA per a autònoms i pimes, de caràcter voluntari, que permetrà evitar ingressar l’IVA fins que no es cobri la factura.
-     Instauració de mecanismes per l’agilització dels tràmits en la creació d’empreses a través de les diferents entitats públiques, així com la creació del sistema de tramitació telemàtica per la constitució i posada en marxa d’una activitat empresarial.
-     Foment de l’inversor tipus “business angel”, qui gaudiran d’incentius en el IRPF quan es participi temporalment en empreses de nova creació.
-      Impuls de la cultura emprenedora en les primeres fases de l’etapa educativa.
El resum de totes les mesures de l’avantprojecte, així com les ja aprovades amb anterioritat, les trobareu al següent arxiu de La Moncloa.
Amb la col·laboració de la