L’activitat emprenedora remunta després de tres anys de baixades

19/06/2012
Segons l’informe GEM 2011 (Global Entrepreneurship Monitor) Catalunya va aconseguir una taxa d’activitat emprenedora del 6,82%, suposant un augment del 35,36% respecte a l’any anterior.
La taxa del territori català se situa per sobre de la mitjana espanyola (5,31%). Només a Girona (8,50%) s’aconsegueix superar també la mitjana europea (7,55%). Pel que fa a la resta de demarcacions catalanes, Barcelona (6,90%) només supera la mitjana espanyola, mentre que Tarragona (5,10%) i Lleida (5,10%) queden per sota d’aquests valors.
Perfil
L’estudi indica que el perfil de les persones emprenedores és majoritàriament un home d’uns 39 anys i amb estudis superiors.
El nivell d’estudis de les persones emprenedores a Catalunya ha anat millorant en els darrers cinc anys, ja que un 66,3% van declarar que havien acabat els seus estudis postsecundaris al 2011, quan aquest percentatge era del 52,9% al 2006.
L’emprenedoria femenina se situa en un índex del 5,43%, encara lluny de la masculina. S’ha detectat que el fet de que només una de cada quatre dones siguin empresàries novells, ve motivat per haver d’enfrontar-se a determinades dificultats al moment d’iniciar les seves empreses que fan que la velocitat d’entrada en el circuït emprenedor sigui més lent en comparació amb els homes.
Les persones menors de 35 anys lideren la recuperació emprenedora amb una taxa del 7%, suposant un increment d’un 20,42% respecte del 2010 i superant la resta de població adulta.
També destaca l’informe la diferència de percentatges entre les persones emprenedores que ho fan per necessitat (19,25%) i les que han trobat noves oportunitats (78,53%). Aquesta dada es manifesta també en que un 80,5% de les persones emprenedores es trobaven treballant en el moment de voler iniciar el projecte.
 Finançament
Donada la situació de restriccions financeres, es detecta que el capital inicial necessari per crear una empresa mostra un clar descens de quasi 5.000 Euros durant el 2011. Les persones emprenedores, així, han requerit de mitjana una inversió de 35.196 Euros. El col·lectiu de joves emprenedors són els més afectats.
L’informe GEM- Catalunya 2011 ha estat elaborat per l’Institut d’Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona sota la direcció de Yanci Vaillant i promogut pel Departament d’Empresa i Ocupació i la Diputació de Barcelona, analitza l’activitat emprenedora així com la proporció de la població adulta a Catalunya involucrada en activitats empresarials i de creació d’empreses durant l’any 2011.
 
Amb la col·laboració de la