La crisi no aconsegueix desestabilitzar l’emprenedoria

09/04/2014
img_global_entrepreneurshipEl passat 31 de març es va presentar l’Informe GEM 2013 (Global Entrepreneurship Monitor), el qual recull les principals estadístiques sobre l’emprenedoria a Espanya. En aquesta edició s’ha incorporat un monogràfic sobre la Llei d’Emprenedors i un altre sobre el Finançament del procés emprenedor al territori espanyol.
Com a principal punt a destacar, es troba la lleugera reducció de la Taxa d’Activitat Emprenedora fins el 5,2% al 2013. Aquest índex, mesura les iniciatives de menys de 42 mesos al mercat, sobre una població entre els 18 i els 64 anys. El comportament havia estat similar entre els anys 2008 i 2010, però l’any 2011 havia millorat. Actualment encara es troba per sota de la mitja europea.
L’emprenedoria motivada per situació de necessitat observa un lleuger increment (de 26% a un 29%), situant-se 11 punt per sobre de la mitja dels països impulsat per la innovació. L’índex per mesurar aquest tipus d’emprenedoria, respon a les dades sobre les persones en situació d’atur o dificultats per incorporar-se al món laboral. Per contra, l’emprenedoria per oportunitat pateix un descens de 5,5 punt percentuals respecte l’any 2012 (72,3% a 66,8%).
Malgrat la majoria d’empreses creades mantenen un tamany petit (1-3) treballadors, cal destacar en positiu que la taxa de tancament de negocis a Espanya és inferior a la de la resta de països europeus.
Segons l’estudi a un panel de 43 experts format per empresaris, acadèmics,consultors, directius i tècnics de l’administració, la Llei d’Emprenedors afavoreix la reducció dels costos inicials i agilitza la tramitació. Per contra, destaquen la seva complexitat, així com la no solució del problema financer i la limitació de la responsabilitat de l’empresari/ària.
Respecte al problema financer, s’assenyala com un problema pendent les dificultats en l’accés al crèdit de les noves empreses, esdevenint com a alternatives els fons de capital llavor, els business angels o el recent incorporat crowfunding.
El global Entrepreneurship Monitor (GEM) és una xarxa mundial sobre emprenedoria i té per objectiu fer que la informació d’alta qualitat sobre la iniciativa emprenedora mundial estigui disponible pel major públic possible. Aquesta xarxa està formada per 15 equips d’investigadors de l’entorn acadèmic i empresarial, a més de comptar amb el recolzament de 90 institucions, empresese i organitzacions.
Trobareu més informació i l'informe complet a: <a href=”http://www.gem-spain.com” class=”text_taronja” target=”_blank”>www.gem-spain.com</a>
Amb la col·laboració de la