Informe Catalunya Turística en Xifres 2011

10/12/2012
Catalunya Turística en Xifres 2011 és una publicació anual de la Direcció General de Turisme on per 7é any es presenten tant els resultats de les dades del mercat laboral al sector turístic, com l’afluència i despesa turística al nostre país.
L’estudi fa incidència en la distribució i en l’impacte territorial segregat per mercats emissors i els resultats de l’oferta i ocupació als establiments d’allotjament turístic i els nivells d’ocupació.D’aquestes dades es desprèn la importància social, econòmica i estratègica que té el sector turístic en el conjunt de l’economia catalana. Un sector que representa l’11 % de la riquesa i de l’ocupació del país. En concret la Costa Brava presenta al 2011 un creixement del 0,48% amb un pes en l’economia del 17,10%, molt per sobre de la mitjana catalana. Veure l'Informe Catalunya Turística 2011
Amb la col·laboració de la