Finançament per l’emprenedoria digital

13/06/2014

img_digital_petitEl Departament de Cultura ha creat un fons d’1,5 milions d’euros destinat a préstecs participatius per l’emprenedoria en el sector de continguts i serveis digitals interactius.

Objectiu: Donar suport financer a les despeses de la fase inicial d’empreses del sector de negocis digitals culturals relacionats amb el desenvolupament d’aplicacions, videojocs i/o plataformes de consum o distribució de béns i productes en línia.

Què és un préstec participatiu? El préstec participatiu és un instrument financer que proporciona recursos a llarg termini sense interferir en la gestió de l'empresa. El seu principal avantatge resideix en el fet que és una font de finançament a llarg termini per a la societat i no suposa l'entrada de cap soci aliè, ni cap dilució de l'estructura de propietat de la societat.

Les principals característiques del préstec participatiu, que el diferencien d'altres eines financeres, són:

  • El tipus d’interès és variable segons l'activitat (resultats) de l'empresa prestatària.
  • Els interessos són despeses deduïbles a efectes fiscals.
  • El rang d'exigibilitat està subordinat a qualsevol altre crèdit o obligació prestatària.
  • Es consideren patrimoni net.
  • En el supòsit d’amortització anticipada s'han d'ampliar els Fons Propis.
  • Es poden concedir sense necessitat d’exigir una garantia.

Requisits del projecte empresarial:

  • Projecte empresarial viable
  • Model de negoci escalable
  • Estructura financera equilibrada

Imports: Entre 40.000 € i 200.000 €. El cost ha de ser cofinançat per l’empresa.

Sol•licituds: Les empreses sol•licitants han d’omplir el formulari corresponent al web www.icf.cat

Més informació: Podeu clicar aquest enllaç Àrea de Desenvolupament Empresarial (ICEC). mail: ade.icec@gencat.cat Tel: 93 556 51 90

Amb la col·laboració de la