Dades sobre l’emprenedoria a Palafrugell (gener-setembre)

10/12/2012
El Servei d’Emprenedoria va presentar al Departament d’Empresa i Ocupació les dades relatives a les persones emprenedores i empreses creades al 2012 fins al 30 de setembre.Enguany es pot destacar un augment general dels usuaris del servei amb 112 persones emprenedores que han pensat en iniciar 110 projectes. Aquestes dades representen un augment del 19,6%. Perfil emprenedor No es determina una diferència notable entre homes i dones, tot i que les emprenedores aconsegueixen arribar al 52,67%. La majoria de les persones ateses es concentren en el grup d’edat d’entre els 25 i els 55 anys. Els grups de joves s’equiparen amb la mateixa proporció al grup dels majors de 55, amb un 9,82% en cada cas. El nivell de formació tampoc ha estat un tret diferencial de les persones emprenedores, tot i que el grup amb menys persones, son els de les que no tenien cap estudi oficial (5,35%). Les persones amb estudis primaris suposen el 33,03%, les persones amb estudis secundaris superiors arriben al 29,46% i el dels universitaris, un 36,14%. Enguany el percentatge d’usuaris i usuàries que pensaven iniciar un negoci propi com a alternativa a una situació laboral amb dificultats, ha baixat fins a quasi equiparar-se al grup de persones que estaven treballant. En el cas de les persones en situació d’atur serien un 57% i el de persones treballant, un 42,8%. Així els altres motius principals han estat la detecció d’una oportunitat de mercat, ser el “propi jefe”, disposar d’unes possibilitats d’oferta o contactes molt últils i interessants per a captar clients, etc. Tipus d'empreses Finalment un total de 21 projectes han acabat a data de 30 de setembre en l’obertura de nous negocis, donant feina a més de 30 persones. Tots ells són constituïts amb 1 o menys de 5 treballadors. Les formes jurídiques més habituals han estat la constitució com autònom/a (14 projectes), seguit per la creació de 6 societats civils i per últim 1 societat limitada. En molts casos els projectes encara no han finalitzat la seva etapa d’estudi, tot i que alguns han estat abandonats per causes com la de trobar feina o veure que el projecte no era realment viable. Els negocis se centren en el sector serveis i el comerç (restauració, neteges, oci, roba, alimentació, etc.), tot i que comencen a despuntar el número de persones que pensen iniciar un negoci a Internet (9,8%). Finalment cal destacar un total de 10 empreses ja creades que van visitar el Servei d’Emprenedoria per demanar assistència a la consolidació del negoci. Més informació al Servei d’Emprenedoria de l’IPEP
Amb la col·laboració de la