Lleugera millora de la confiança empresarial a Catalunya

12/07/2012
 El passat 10 de Juliol l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) va publicar per primera vegada l’índex de confiança empresarial harmonitzat (ICEH) de l’economia catalana. El resultat de l’índex mostra que la confiança empresarial al tercer trimestre a Catalunya se situa en 95,9, mentre que el trimestre anterior era de 92,6 punts.
El càclul de l’ICEH es realitza combinant la valoració de l’indicador de situació de la marxa del negoci al trimestre anterior (segon trimestre) i el d’expectatives per al trimestre següent (tercer trimestre). Aquests indicadors s’obtenen del saldo entre el percentatge de respostes favorables i desfavorables proporcionades pels empresaris informants.

Malgrat que els saldos són negatius en tots els sectors estudiats, es mostren algunes diferències a destacar: Per exemple, l’hostaleria té un saldo en expectatives menys negatiu, del -10,7, mentre que aquest saldo baixa a un -39,6 a la indústria i a un -42,1 a la resta dels serveis. Cal destacar que les dades més negatives les presenten els sectors del comerç (-50,0) i de la construcció (-59,6).
L’ICEH de Catalunya s’ha dut a terme amb una metodologia acordada entre l’INE i els instituts d’estadística de les comunitats autònomes, i en el cas de Catalunya s’ha formalitzat mitjançant un conveni de col·laboració entre l’Idescat i l’INE. L’enquesta que porta a terme l’Idescat es desenvolupa gràcies a un acord amb la Cambra de Comerç de Barcelona i té com a finalitat recollir l’opinió que tenen els empresaris sobre la situació actual i futura de l’activitat del seu negoci i permet anticipar l’evolució d’aquests sectors econòmics.
Amb la col·laboració de la