Bonificacions per noves activitats econòmiques a Palafrugell

05/11/2012
El govern de Palafrugell va proposar al Ple de l’Ajuntament del passat 30 d’octubre, la congelació de la majoria d’impostos i taxes per a l’exercici 2013 i la creació de noves bonificacions per alguns tributs.
Pel que fa referència a la taxa d’obertura d’establiments, es creen noves bonificacions: 
  • 25% per les activitats que demanin la llicència i hagin tramitat prèviament un pla d’empresa dins del projecte INICIA amb l’IPEP
  • 50% per les activitats innòcues que es tramitin mitjançant comunicació prèvia
  • 70% per als apartaments turístics que es legalitzin abans de l’1 de juliol de 2013.
Per altra banda, s’incorpora una bonificació del 50% per a obres en locals d’activitats econòmiques per als titulars de l’activitat que demanin la llicència d’obres.
Els tràmits administratius que el contribuent realitzi per Internet seguiran gaudint d’una reducció del 10% sobre la taxa corresponent.
 Més informació a:  www.palafrugell.cat
Amb la col·laboració de la