Ajuts extraordinaris COVID treballadors individuals /autònoms microempresa

08/02/2021

S'aproven els ajuts extraordinaris per al manteniment de l'activitat econòmica enfront de la COVID-19 per a persones treballadores autònomes individuals o persones treballadores autònomes que formin part d'una microempresa

Per poder demanar la prestació és necessari tenir un certificat digital o l'idCAT Mòbil. Seria d’ajuda que prèviament us donéssiu d’alta de l’IdCATMòbil, d’acord amb aquestes indicacions.

 

El proper dia 19 de febrer s'obrirà un nou registre perquè persones treballadores autònomes s'inscriguin prèviament i puguin optar a una nova convocatòria d'ajuts. Com en la darrera convocatòria les persones que s'inscriguin seran considerades sol·licitants de l'ajut sense que hagin de fer cap altre tipus d'actuació i podran resultar-ne beneficiàries si compleixen els requisits establerts a la corresponent convocatòria.
 

Una vegada es publiquin les convocatòries es produirà l'efecte de sol·licitud de l'ajuda.

 

Presentació de sol·licituds:

Des de les 9 del matí del 19 de febrer fins al 26 de febrer a les 15h.

 

Requisits:

  • Domicili fiscal a Catalunya
  • Alta al RETA o a una mutualitatcom a sistema alternatiu al RETA abans de l'1 de gener de 2021.
  • El rendiment net de l'activitat durant tot el 2020 no ha de superar l'import de 17.500 euros.
  • Complir els requisits previstos a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
  • No tenir ajuts atorgats d’acord amb la Resolució TSF/1270/2020, de 3 de juny, per la qual s’obre la convocatòria per a la concessió de subvencions per afavorir l’autoocupació de joves inscrits al programa de Garantia Juvenil per a l’any 2020, en el marc del pla de xoc del Decret llei 16/2020, de 5 de maig, de mesures urgents complementàries en matèria de transparència, ajuts de caràcter social, contractació i mobilitat per fer front a la COVID-19.

Ajuts extraordinaris COVID treballadors autonoms i microempreses

 

TOTA LA INFORMACIÓ I ACCÉS AL TRÀMIT  AQUÍ

Amb la col·laboració de la