Ajut per al manteniment de l'activitat econòmica enfront la COVID-19 per a persones treballadores autònomes individuals o membres d'una microempresa

06/11/2020

Ajut extraordinari, en forma de prestació econòmica de pagament únic, per al manteniment de l'activitat econòmica de les persones treballadores autònomes, persona física, i les persones treballadores autònomes que formin part d'una microempresa, davant els efectes de les noves mesures adoptades per fer front a la COVID-19.

El passat 3 de novembre de 2020, i mitjançant el Decret Llei 39/2020, s'aprova la regulació de l'ajut de mesures extraordinàries de caràcter social per fer front a les conseqüències de la COVID-19.

A qui va dirigit:   A persones treballadores autònomes donades d'alta al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA), o bé, a una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA, que exerceixin qualsevol activitat econòmica com a persona física a títol individual o amb persones contractades.   

També poden sol·licitar l'ajut les persones sòcies de cooperatives o societats jurídiques donades d'alta com a treballadores autònomes, en aquests casos el número màxim de socis és de 3. En tots els casos la suma de persones treballadores autònomes i persones contractades per compte aliè no pot ser superior a 6.

L'única manera vàlida de demanar l'ajut és telemàticament i a partir del formulari específic que es troba a internet, a Tràmits gencat o al Canal Empresa.


La informació de l'ajut es pot consultar en aquest enllaç.

 

Imatge de Gerd Altmann per Pixabay 

 

 

 
 
 
 
Amb la col·laboració de la