El Govern impulsa el programa Catalunya Emprèn

16/03/2012
El passat dia 13 de març es va acordar el nou programa d’impuls a la creació d’empreses i nous llocs de treball. Els objectius són el naixement de 60.000 noves empreses i 100.000 llocs de treball en els propers quatre anys.
Per tal de potenciar totes les capacitats del país, Catalunya Emprèn treballarà per constituir i sostenir una xarxa público-privada de coordinació entre tots els agents del territori compromesos amb la formalització de nous projectes empresarials.
Una part de les actuacions se centrarà en els diferents estadis de formació (ensenyament obligatori, superior i formació professional). D’entre aquestes destaca el requisit pels estudiants la presentació d’un pla de negoci com a requisit per obtenir determinades titulacions universitàries.
Per altra banda, es posaran en marxa línies d’assessorament, suport específic i formació per a les persones emprenedores, creant una xarxa de recursos que unifiqui les actuacions, així com actuacions específiques per a reemprendre i també per la promoció d’spin-off de projectes nascuts en centres de recerca i universitats. 
Totes les actuacions aniran acompanyades de canvis normatius i administratius que permetin una relació més àgil entre la Generalitat i les empreses o autònoms/es. 
La presentació oficial de Catalunya Emprèn està prevista pel proper mes de maig.
Més informació a: Acords de Govern 13/03/2012
Amb la col·laboració de la