Aquest lloc web fa servir cookies. Si hi seguiu navegant considerarem que n'esteu acceptant el seu ús.Més informació sobre les cookies Acceptar

Ordenances fiscals 2014 amb una congelació de la majoria d'impostos i taxes

07/11/2013

El govern de Palafrugell va aprovar al Ple de l’Ajuntament, que va tenir lloc el 29 d’octubre, manté la congelació de la majoria d’impostos i taxes per a l’exercici 2014 i crearà noves bonificacions per alguns tributs.

El govern de Palafrugell va aprovar al Ple de l’Ajuntament, que va tenir lloc el 29 d’octubre, manté la congelació de la majoria d’impostos i taxes per a l’exercici 2014 i crearà noves bonificacions per alguns tributs. Segons va manifestar l’alcalde, Juli Fernández, en la presentació de la proposta al plenari, “són unes taxes de contenció i d’adequació a la situació de les famílies i les circumstàncies econòmiques actuals”. Un dels objectius d’aquestes ordenances és impulsar el desenvolupament econòmic i prioritzar l’activitat del sector industrial. Pel que fa referència a l’IBI, es fa una actualització progressiva dels valors cadastrals i es redueix el tipus impositiu, la qual cosa, segons l’alcalde “donarà a l’ajuntament més marge per gestionar aquest impost en propers exercicis econòmics”. Aquesta modificació no implica un increment per el contribuent. El mateix impost serà bonificat en un 50 per cent per a aquells locals comercials que estiguin dins del projecte “Locals amb vida”. S'incorpora també per aquest 2014 una bonificació del 60 per cent en l'impost sobre construccions, instal•lacions i obres (ICIO) en aquelles obres d'instal•lació nova o de millora que suposin la creació de llocs de treball en el sectors d’activitat econòmica que d’acord amb el POUM tenen ús industrial. En aquest sentit, segons va manifestar l’alcalde, Juli Fernández “hi ha una voluntat d'incentivar les zones industrials que estan en plena expansió i facilitar que qui ho vulgui es pugui establir al municipi de Palafrugell”. Rebran també una bonificació del 95 per cent en l'impost sobre activitats econòmiques (IAE) durant els tres primers exercicis de tributació, aquelles empreses que s'estableixin en un local situat en les àrees industrials de Palafrugell. L’impost sobre vehicles de tracció mecànica no té variació i s’incrementa la bonificació per la domiciliació dels rebuts fins al 5 per cent. També s’incrementa fins al 5 per cent la bonificació per compostatge la taxa de recollida d’escombreries. A la taxa d’obertura d’establiments, per als apartaments turístics, es crea una bonificació del 30 per cent durant tot l’any. Aquesta bonificació es compatible amb la bonificació del 50 per cent de les activitats innòcues amb comunicació prèvia. La taxa de subministrament d’aigua tindrà un increment del 2,5 per cent, que tendeix a compensar l’augment del cost d’aquest servei. La taxa per utilització de béns municipals i serveis per activitats esportives s’incrementa en una mitjana de tarifes entre el 3 i 4 per cent. Més informació a: www.palafrugell.cat

Amb la col·laboració de la