Aquest lloc web fa servir cookies. Si hi seguiu navegant considerarem que n'esteu acceptant el seu ús.Més informació sobre les cookies Acceptar

L’Ajuntament de Palafrugell incorpora 5 joves en pràctiques del programa de Garantia Juvenil

07/11/2018

Els contractes tenen una durada de sis mesos

Un cop finalitzats els estudis superiors els joves es troben davant la difícil tasca de buscar-se un lloc en el món laboral. Alguns joves han combinat els estudis amb feines en altres sectors allunyats dels seus objectius professionals, però que els ha permès obtenir uns ingressos. Però la travessa que porta fins a una feina relacionada amb els estudis no sempre és fàcil, bàsicament per la falta d’experiència en feines tècniques que requereixen de preparació. En aquest sentit L’Ajuntament, a través de lIPEP, ha sol·licitat enguany el programa subvencionat de “Contractació en pràctiques de persones joves titulades beneficiàries del programa de Garantia Juvenil a Catalunya”, adreçat a persones menors de 30 anys que han finalitzat els seus estudis universitaris o de formació professional i/o equivalent i que es troben en situació d’atur. El programa està cofinançat per la Iniciativa d’Ocupació Juvenil i el Fons Social Europeu 2014-2020, amb un cofinançament del 91,89%, que sumat a l’aportació de l’Ajuntament, fa possible el seu desenvolupament i que té com a objectiu principal reduir l’atur juvenil.

La Generalitat ha concedit la totalitat de les places laborals sol·licitades per l’Ipep atorgant una subvenció a l’Ajuntament per un import de 55.000 €  per la creació dels 5 llocs de treball que permetran als joves col·laborar en diferents àrees de l’Ajuntament  amb contractes de 6 mesos amb inici el 31 d’octubre de 2018 i amb finalització el 30 d’abril del 2019 amb una jornada del 100%.

L’objectiu del programa és millorar l’ocupabilitat dels joves amb l’adquisició de les aptituds i les competències derivades de la pràctica laboral, incentivant així la seva incorporació al món laboral amb la millora del currículum. De la mateixa manera, es facilita l’exercici pràctic dels coneixements adquirits en els estudis sota la supervisió d’una persona tutora de l’administració.

En concret ells 5 llocs de treball generats son: 

Tècnic/a de producte cultural i patrimonial adscrit al Museu del Suro de Palafrugell.

Aquest jove desenvoluparà funcions relacionades amb la promoció i la creació de producte cultural i patrimonial, treballant amb els tècnics del Museu en les tasques de difusió i d’educació, amb treballs destinats a les escoles i al públic familiar, i també treballant per la creació de productes culturals per a grups, gent gran i altres col·lectius (disseny, producció i comunicació). També participà en la redacció i difusió de les activitats, esdeveniments i exposicions del museu a través del mailchimp (mailing), així com en l’elaboració del butlletí de notícies semestral del museu.

Tècnic/a en comunicació per impulsar polítiques d’igualtat. Adscita a l’àrea de Benestar Social de l’Ajuntament de Palafrugell dins el servei d’Espai Dona.

Aquesta jove té la funció de dur a terme diferents accions del Pla d’Igualtat de l’Ajuntament de Palafrugell que promouen la igualtat entre dones i homes del municipi entre els anys 2017-2020. Principalment, reconèixer i visibilitzar la tasca de dones a l'esfera pública i privada tenint en compte diferents professions, edats, cultures, del present i del passat. En concret, treballant en el projecte “Dones de Palafrugell” i fer diferents entrevistes a dones i/o reportatge sobre dones de Palafrugell que hagin fet alguna aportació a la comunitat. I treballar en l'observatori de la igualtat per conèixer a nivell estadístic la realitat de la presència de la dona a l'esfera pública, concretament sobre la presencia de la dona en l'àmbit de la política a Palafrugell.

Tècnic/a en dret adscit a l’ Àrea de serveis jurídics de l’Ajuntament de Palafrugell.

Aquest jove té la funció d’ iniciar, estudiar i profunditzar en la tramitació de procediments administratius especialment pel que fa als aspectes jurídics. Els expedients que es proposaran per treballar estaran relacionats amb el procediment de responsabilitat patrimonial i el règim sancionador. També es proposarà participar en l’assessorament a l'ajuntament en matèria jurídica i defensar els seus interessos, tant en els procediments administratius com judicials. Definir criteris jurídics d'actuació en els diferents procediments administratius i actuacions administratives que ho requereixin.

Tècnic/a en comunicació i prospecció d’empreses adscrit a l’ Institut de Promoció Econòmica de Palafrugell.

La tasca d’aquest jove té com a objectiu oferir una nova perspectiva des de les tasques de comunicació i de prospecció enllaçant el sector públic i el privat per tal de millorar la comunicació i participació del sector privat en les polítiques i actuacions vinculades a l’activitat econòmica i la cultura. Les tasques previstes en l’àmbit de la comunicació tenen la finalitat de millorar la comunicació entre el sector públic i el privat així com desenvolupar les eines de comunicació, creant nous continguts i optimitzant el butlletí i pàgines web, anàlisi de posicionament a les xarxes socials, mailings actuals, aparicions en premsa dels esdeveniments i notes de premsa per elaborar propostes comunicatives de futur, així com treballar perquè la cultura, motor principal de la promoció turística, gaudeixi d’una millor comunicació amb els agents privats.

Tècnic/a econòmic/a adscrit a l’ Àrea d’Intervenció, concretament al departament de comptabilitat i pressupostos.

Desenvoluparà  treballs d'adequació del control intern de l'activitat econòmica de l'Ajuntament i els seus organismes autònoms al Reial decret 424/2017 pel que s'aprova el Reglament del control intern a les entitats locals. Suport en el procés de regularització dels imports obrants en l'aplicatiu per a la gestió del patrimoni municipal i les dades comptables derivades dels comptes de l'Actiu No Corrent de la comptabilitat. Suport per l'adaptació de les notes 26 i 27 de la Memòria dels comptes anuals referent als Indicadors sobre el cost de les activitats i indicadors de gestió.

Amb la col·laboració de la