Assistència consolidació

L'Espai Empresa i Emprenedoria dona suport gratuït a les empreses en tots aquells àmbits i temesque siguin necessaris. Per una banda aquelles creades amb menys de tres anys de vida amb objectiu de facilitar la seva consolidació. Per altra, ofereix un servei d’assessorament empresarial per empreses amb problemes de supervivència o barreres al creixement, ajudant a reorientar la seva estratègia de negoci.

Principals barreres al creixement:

  • Coneixement insuficient d’aspectes rellevants del mercat, impedint crear estratègies de penetració i posicionament efectives.
  • Falta de planificació i fixació d’objectius SMART del negoci.
  • Falta de definició i seguiment d’uns indicadors de resultats clau per detectar a temps possibles problemes en el negoci.
  • Falta de formació i actualització dels coneixements de les persones emprenedores i treballadores.

Com us podem ajudar?

Podeu demanar hora de visita per tal de realitzar una primera consulta i segons les necessitats, establirem un programa a mida amb un calendari de visites ajustat a la vostra disponibilitat. Teniu dos opcions de contacte:

1- A través del web Catalunya Emprèn 

2- Al telèfon 972 61 18 20 (Espai Empresa i Emprenedoria). 

Paral·lelament us indicarem els recursos al vostre abast per tal de facilitar aquest procés (entitats de suport, documentació, formació, etc...).

(Horari d’atenció dll-dv  9-14h. Tardes a convenir).

 

*Amb el suport del Departament d'Empresa i Coneixement i el cofinançament del FSE  

Amb la col·laboració de la